Lagersaldo

Uppdaterad: 2021-02-28 12:56:18

  • * Beställningsvara.
  • Öppettider måndag-fredag 06.00 - 16.00. Ej stängt för rast.
  • Alla priser exkl. moms.

Bergkrossprodukter

Stenmjöl
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
STENMJÖL 0-2 486,60 | 130,00 SEK
STENMJÖL 0-4 1002,26 | 130,00 SEK
STENMJÖL 0-8 526,89 | 130,00 SEK
Bergkross
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
BERG / NATURKROSS 0-16 8050,08 | 124,00 SEK
BERGKROSS 0-32 3698,50 | 117,00 SEK
BERGKROSS 0-63 8358,39 | 107,00 SEK
BERGKROSS 0-90 2951,17 | 101,00 SEK
BERGKROSS 0-200 592,26 | 90,00 SEK
Makadam
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
MAKADAM 2-6 0,00 | 250,00 SEK
MAKADAM 4-8 693,48 | 195,00 SEK
MAKADAM 8-16 6832,23 | 165,00 SEK
MAKADAM 16-32 248,20 | 138,00 SEK
MAKADAM 32-63 485,91 | 127,00 SEK
MAKADAM 32-90 861,32 | 120,00 SEK
MAKADAM 63-90 1413,46 | 123,00 SEK
MAKADAM 90-150 1265,79 | 117,00 SEK

Återvinningsprodukter

Asfalt
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
ASFALTSKROSS 0-16 265,56 | 30,00 SEK 111,55 | 20,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-32 274,41 | 20,00 SEK 1428,98 | 10,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-63 0,00 | 10,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-150 0,00 | 10,00 SEK
Betong
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
BETONGKROSS 0-63 0,00 | 25,00 SEK 0,00 | 25,00 SEK
BETONGKROSS 0-90 0,00 | 20,00 SEK 50,00 | 20,00 SEK
BETONGKROSS 0-200 0,00 | 10,00 SEK 0,00 | 10,00 SEK
ÅV-mix
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
ÅV-MIX 0-63 0,00 | 40,00 SEK 0,00 | 40,00 SEK
ÅV-MIX 0-90 0,00 | 35,00 SEK 1020,47 | 35,00 SEK
ÅV-MIX 0-200 0,00 | 25,00 SEK 75,18 | 25,00 SEK
Grusprodukter
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
KABELSAND 0-4 173,57 | 185,00 SEK 7771,56 | 130,00 SEK
NATURSINGEL 5-16 266,16 | 190,00 SEK 2078,29 | 150,00 SEK
NATURSINGEL 16-32 931,38 | 110,00 SEK
NATURSTEN 32-63 1363,30 | 127,00 SEK
NATURSTEN 63-90 863,91 | 123,00 SEK
NATURSTEN 90-200 0,00 | 117,00 SEK
RÖRGRAVSGRUS 0-8 349,86 | 149,00 SEK 10259,98 | 110,00 SEK
Jordprodukter
Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT 308,36 | 40,00 SEK 2984,62 | 40,00 SEK
FUKTHÅLLANDE SORTERAT 4742,20 | 45,00 SEK
FUKTHÅLLANDE SORTERAT 0-90 0,00 | 45,00 SEK
JORDFYLLNING 0-63 17,16 | 35,00 SEK 2876,90 | 35,00 SEK
JORDFYLLNING ÅV 0-200 203,18 | 0,00 SEK 3111,98 | SEK
SÅLLAD JORD ÅV 0-15 228,36 | 110,00 SEK 486,80 | 110,00 SEK

Hasselfors

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK)
0702 GRÄSMATTEJORD PREMIUM * 0,00 | 318,00 SEK
0710 GRÄSMATTEJORD 267,07 | 304,00 SEK 1993,26 | 264,00 SEK
0711 GRÄSMATTEJORD BIO 336,48 | 329,00 SEK 1356,16 | 289,00 SEK
0712 RABATTJORD BIO * 0,01 | 698,00 SEK
0714 TRÄDGÅRDSJORD BIO * 0,00 | 334,00 SEK
0715 TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD 187,94 | 309,00 SEK
0716 TRÄDGÅRDSJORD E MINERALG 1624,02 | 322,00 SEK
0717 TRÄDGÅRDSJORD E NATURG 415,18 | 394,00 SEK 2961,41 | 354,00 SEK
0718 TRÄDGÅRDSJORD E BOOST * 0,00 | 508,00 SEK
0720 RABATTJORD * 35,20 | 698,00 SEK
0721 K-DRESS JORD 0,00 | 553,00 SEK
0725 RHODODENDRONJORD 200,00 | 736,00 SEK
0727 FRILANDSJORD 285,00 | 486,00 SEK
0730 VÄXTJORD TYP A 259,46 | 373,00 SEK 2002,74 | 333,00 SEK
0731 MINERALJORD 299,62 | 282,00 SEK 185,50 | 242,00 SEK
0732 VÄXTJORD TYP B 287,32 | 352,00 SEK
0733 MINERALJORD TYP C * 0,00 | 978,00 SEK
0734 VÄXTJORD TYP C 275,87 | 1282,00 SEK
0735 VÄXTJORD TYP D 500,00 | 327,00 SEK
0738 ÄNGSJORD 300,00 | 318,00 SEK
0739 MINERALJORD TYP B 0,00 | 220,00 SEK
0741 UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20* 0,00 | 465,00 SEK
0792 REGNBÄDD VÄXTJORD * 7,31 | 838,00 SEK
CITYKROSS 2-6 175,76 | 899,00 SEK
CITYKROSS 32-90 237,51 | 627,00 SEK
CITYKROSS * 4-8 0,00 | 851,00 SEK
CITYKROSS * 8-16 0,00 | 678,00 SEK
CITYKROSS * 16-32 0,00 | 640,00 SEK
CITYKROSS * 32-63 0,00 | 615,00 SEK
FALLSKYDDSFLIS 0,00 | 1735,00 SEK
REGNBÄDD MINERAL * 8-16 0,00 | 703,00 SEK
REGNBÄDD MINERAL * 32-63 0,00 | 638,00 SEK

Fiberduk

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK)
FIBERDUK TS09 HEL 2M 2400,00 | 5,95 SEK
FIBERDUK TS09 HEL 4M 7400,00 | 5,95 SEK
FIBERDUK TS09 HEL 5M 11250,00 | 5,95 SEK
FIBERDUK TS30 HEL 2M 9000,00 | 7,70 SEK
FIBERDUK TS30 HEL 4M 7800,00 | 7,70 SEK
FIBERDUK TS30 HEL 5M 0,00 | 7,70 SEK
FIBERDUK TS50 HEL 5M 0,00 | 8,65 SEK

Vägsalt

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
KALCIUMKLORID 0,00 | 3074,00 SEK

Uthyrning

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK)
STOCKMATTOR 17,00 | SEK

Park & Täckprodukter

Varuslag Storlek (mm) Haningekrossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK)
Hanvedsmossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK)
BARKMULL 0-10 202,50 | 340,00 SEK
BIOKOL 1,5 KBM 27,00 | 4350,00 SEK
BIOKOL EBC 1,86 KMB 167,00 | 5394,00 SEK
FLIS TILL LEKPARKER 20-80 169,18 | 255,00 SEK
TÄCK BARK 10-40 206,52 | 330,00 SEK
  • ** Kan innehålla krossad natursten
  • Vintertillägg 1/12 - 15/4 med 5 kr/ton på grusprodukter & 3 kr/ton på bergkrossprodukter.
  • Hans Andersson Entreprenad AB Lillsjövägen 23 136 50 Jordbro | 08 500 212 00 | info@haeab.se | www.haeab.se