Hansanderssonentreprenad

Lagersaldo och prislista!

Uppdaterad: 2022-09-27 19:16

  • * Beställningsvaror blandas tisdagar och torsdagar, order senast kl. 14.00 och kan hämtas tidigast dag efter blandning. Beställs via e-post: info@haeab.se.
  • ** Beställningsvara, Citykross 4-8 minsta mängd 24 ton, Citykross 8-16, 16,32, 90-150 minsta mängd 38 ton. Citykross 32-63 minsta mängd 39 ton, Regnbädd växtjord minsta mängd 24 ton, Regnbädd mineral 8-16 minsta mängd 30,5 ton, Regnbädd mineral 32-63 minsta mängd 31,5 ton, Bioboost minsta mängd 2,3 ton. 
  • *** Kan innehålla krossad natursten.
  • Vintertillägg 1/12 - 15/4 med 5 kr/ton på grusprodukter & 3 kr/ton på bergkrossprodukter.
  • Hans Andersson Entreprenad AB, Lillsjövägen 23, 136 50 Jordbro | Telefon: 08 500 212 00 | info@haeab.se | www.haeab.se
  • Öppettider måndag-fredag 06.00 - 16.00. Ej stängt för rast.
  • Alla priser exkl. moms.

Bergkrossprodukter

Stenmjöl
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
STENMJÖL 0-2 1600
7621,94 ton
156,00 SEK
STENMJÖL 0-4 1600
1747,61 ton
156,00 SEK
STENMJÖL 0-8 1600
871,74 ton
156,00 SEK
Bergkross
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BERG / NATURKROSS *** 0-16 1700
281,61 ton
149,00 SEK
BERGKROSS 0-32 1700
9868,37 ton
141,00 SEK
BERGKROSS 0-63 1750
371,41 ton
128,00 SEK
BERGKROSS 0-90 1750
1104,22 ton
121,00 SEK
BERGKROSS 0-200 1700
4783,09 ton
108,00 SEK
Makadam
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
MAKADAM 2-6 1400
1599,28 ton
275,00 SEK
119,55 ton
319,00 SEK
MAKADAM 4-8 1400
2262,48 ton
234,00 SEK
MAKADAM 8-16 1400
2318,72 ton
198,00 SEK
MAKADAM 16-32 1400
1359,41 ton
166,00 SEK
MAKADAM 32-63 1430
793,45 ton
152,00 SEK
MAKADAM 32-90 1410
1025,60 ton
144,00 SEK
MAKADAM 63-90 1400
1238,98 ton
148,00 SEK
MAKADAM 90-150 1400
93,01 ton
135,00 SEK

Återvinningsprodukter

Asfalt
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
ASFALTSKROSS 0-16 1530
2032,48 ton
24,00 SEK
268,02 ton
36,00 SEK
ASFALTSKROSS 0-32 1600
4079,46 ton
12,00 SEK
ASFALTSKROSS BESTÄLLNING 0-63
0,00 ton
12,00 SEK
ASFALTSKROSS BESTÄLLNING 0-150
0,00 ton
12,00 SEK
Betong
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BETONGKROSS 0-90 1600
5472,44 ton
24,00 SEK
BETONGKROSS BESTÄLLNING 0-63
0,00 ton
30,00 SEK
BETONGKROSS BESTÄLLNING 0-200
0,00 ton
12,00 SEK
ÅV-mix
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
ÅV-MIX 0-63 1600
5688,37 ton
48,00 SEK
ÅV-MIX 0-90 1700
7594,25 ton
42,00 SEK
ÅV-MIX 0-200 1700
2642,70 ton
30,00 SEK
Grusprodukter
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
GRUSFYLLNING 90/10 ÅV 0-16 1700
0,00 ton
0,00 SEK
99,22 ton
0,00 SEK
KABELSAND 0-4 1500
3723,91 ton
156,00 SEK
212,15 ton
222,00 SEK
NATURSINGEL 5-16 1700
1556,20 ton
180,00 SEK
114,14 ton
228,00 SEK
NATURSINGEL 16-32 1600
1030,97 ton
132,00 SEK
NATURSTEN 32-63 1600
1207,02 ton
152,00 SEK
NATURSTEN 63-90 1660
560,81 ton
148,00 SEK
NATURSTEN 90-200 1660
69,92 ton
330,00 SEK
NATURSTEN 300-800 1450
0,00 ton
330,00 SEK
RÖRGRAVSGRUS 0-8 1800
32606,22 ton
132,00 SEK
152,76 ton
179,00 SEK
Jordprodukter
Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT 1500
2892,70 ton
40,00 SEK
111,70 ton
40,00 SEK
FUKTHÅLLANDE SORTERAT 0-70 1300
349,84 ton
45,00 SEK
JORDFYLLNING BESTÄLLNING 0-32 1700
0,00 ton
10,00 SEK
JORDFYLLNING ÅV 0-63 1600
156,44 ton
0,00 SEK
68,80 ton
0,00 SEK
SÅLLAD JORD ÅV 0-15 1500
753,03 ton
132,00 SEK
200,29 ton
132,00 SEK

Hasselfors

Gräsytor, anläggning
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
GRÄS/ANLÄGGNINGSJORD GÖDSLAD 0701 1300
985,86 ton
302,00 SEK
163,32 ton
347,00 SEK
GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP A * 0702 1300
0,00 ton
365,00 SEK
GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP B * 0703 1250
0,00 ton
426,00 SEK
GRÄSMATTEJORD OGÖDSLAD 0710 1300
350,82 ton
303,00 SEK
158,07 ton
348,00 SEK
ÄNGSGRUS 0737 1500
500,00 ton
263,00 SEK
ÄNGSJORD 0738 1400
194,08 ton
359,00 SEK
UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 * 0741 1450
0,00 ton
555,00 SEK
Gräsytor, skötsel
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
K-DRESS 0721 1050
85,04 ton
672,00 SEK
Växtbäddar - Anläggning
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD 0715 1200
207,66 ton
372,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E MINERALGÖDSLAD 0716 1200
100,02 ton
392,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E NATURGÖDSLAD 0717 1200
547,27 ton
367,00 SEK
162,82 ton
412,00 SEK
TRÄDGÅRDSJORD E BOOST * 0718 1200
0,00 ton
555,00 SEK
RABATTJORD 0720 700
51,74 ton
775,00 SEK
RHODODENDRONJORD 0725 800
574,55 ton
736,00 SEK
FRILANDSJORD 0727 1000
499,42 ton
589,00 SEK
Växtbäddar - AMA-jordar för busk- och trädplantering
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
VÄXTJORD TYP A 0730 1250
220,03 ton
363,00 SEK
281,76 ton
408,00 SEK
VÄXTJORD TYP B 0732 1250
963,68 ton
422,00 SEK
VÄXTJORD TYP C 0734 1000
332,22 ton
1282,00 SEK
VÄXTJORD TYP D 0735 1300
30,46 ton
404,00 SEK
Växtjordar - mineraljordar
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
MINERALJORD TYP A 0731 1400
103,34 ton
280,00 SEK
288,61 ton
325,00 SEK
MINERALJORD TYP C * 0733 1200
35,40 ton
978,00 SEK
MINERALJORD TYP B 0739 1700
423,01 ton
259,00 SEK
Regnbäddar
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
REGNBÄDD VÄXTJORD ** 0792 1400
0,00 ton
914,00 SEK
REGNBÄDD MINERAL 8-16 ** 07930816 1700
0,00 ton
745,00 SEK
REGNBÄDD MINERAL 32-63** 07933263 1700
0,00 ton
677,00 SEK
Citykross
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
CITYKROSS 2-6 07970206 1300
84,02 ton
938,00 SEK
CITYKROSS 4-8 ** 07970408 1300
0,00 ton
871,00 SEK
CITYKROSS 8-16 ** 07970816 1400
0,00 ton
678,00 SEK
CITYKROSS 16-32 ** 07971632 1500
9,56 ton
640,00 SEK
CITYKROSS 32-63 ** 07973263 1500
0,00 ton
615,00 SEK
CITYKROSS 32-90 07973290 1500
358,38 ton
575,00 SEK
CITYKROSS 90-150 ** 07979015 1700
0,00 ton
554,00 SEK
Övrigt
Varuslag Artikelnummer Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
Jordbrotippen
Lager (ton)
Pris/ton (SEK)
BIOKOLBOOST ** 0728387 640
0,00 ton
4266,00 SEK
FALLSKYDDSFLIS 5-30 0752 400
61,74 ton
1916,00 SEK
PIMPSTEN 2-8 74005 700
140,44 ton
2270,00 SEK
BIOKOL EBC 1,9 KBM S0790EBC 420
0,00 ton
5780,00 SEK

Fiberduk

Fiberduk - Hel rulle
Varuslag Bredd / längd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (st)
Pris/rulle (SEK)
Jordbrotippen
Lager (st)
Pris/rulle (SEK)
FIBERDUK TS09 750 KVM 5M 5M X 150M / N1
21,00 st
4463,00 SEK
14,00 st
4463,00 SEK
FIBERDUK TS09 800 KVM 4M 4M X 200M / N1
14,00 st
4760,00 SEK
1,00 st
4760,00 SEK
FIBERDUK TS30 300 KVM 2M 2M X 150M / N2
41,00 st
2320,00 SEK
FIBERDUK TS30 500 KVM 5M 5M X 100M / N2
36,00 st
3870,00 SEK
FIBERDUK TS30 600 KVM 4M 4M X 150M / N2
38,00 st
4645,00 SEK
16,00 st
4645,00 SEK
FIBERDUK TS50 500 KVM 5M 5M X 100M / N3
28,00 st
5020,00 SEK
Fiberduk - Bit
Varuslag Bredd / längd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (kvm)
Pris/kvm (SEK)
Jordbrotippen
Lager (kvm)
Pris/kvm (SEK)
FIBERDUK TS09 BIT 5M 5M X 150M / N1
530,00 kvm
11,90 SEK
FIBERDUK TS30 BIT 5M 5X X 100M / N2
325,00 kvm
15,40 SEK

Vägsalt

Varuslag Mängd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
Jordbrotippen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
KALCIUMKLORID SÄCK / 1 KBM 1000
26,00 st
3752,00 SEK

Uthyrning

Varuslag Storlek längd / bredd Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
Jordbrotippen
Lager (styck)
Pris/styck (SEK)
STOCKMATTOR 5,5 M X 0,90 M 800
17,00 st
40,00 SEK

Park & Täckprodukter

Varuslag Storlek (mm) Vikt kg/m³
Hanvedsmossen
Lager (kbm)
Pris/kbm (SEK)
Jordbrotippen
Lager (kbm)
Pris/kbm (SEK)
BARKMULL 0-10 540
378,00 kbm
340,00 SEK
FLIS TILL LEKPARKER 20-80 220
289,84 kbm
269,00 SEK
TÄCK BARK 10-40 520
372,15 kbm
330,00 SEK
  • Jordbrotippen Lillsjövägen 23 136 50 Jordbro  |  Hitta hit
  • Hanvedsmossen Hummeltorpsvägen 5 147 91 Grödinge   |  Hitta hit